Teoretické aspekty pojmu digitální knihovna
Výběrová tematická rešerše webovských veřejně dostupných dokumentů

Zpracovala Lucie Šmídová

1. COLLIER, Mel
Towards a general theory of the Digital Library. In International Symposium on Research, Development and Practice in Digital Libraries, November 18 - 21, 1997 [online]. Tsukuba Science City : University of Library and Information Science, 1997 [cit. 2004-05-20].
URL: http://www.dl.ulis.ac.jp/ISDL97/proceedings/collier.html
    Příspěvek z konference ISDL'97 konané v Japonsku se zabývá srovnáním pojmů digitální, virtuální a hybridní knihovna, klade si otázku, zda je teorie digitálních knihoven vůbec nutná a charakterizuje digitální knihovnu, co do jejích funkcí a obsahu. Krátce pojednává o otázkách autorského práva a také o možných dopadech na sociální sféru a demokracii. V závěru představuje obecné principy, kterými by se měla digitální knihovna řídit.
2. LEVY, David M.
Digital Libraries and the Problem of Purpose. D-Lib Magazine [online]. 2000, Vol. 6, No. 1 [cit. 2004-06-02].
URL: http://www.dlib.org/dlib/january00/01levy.html
    Článek se zamýšlí nad tím, jak se vyvíjel účel veřejných a odborných knihoven, i v souvislosti s rozvojem internetu, a jak jsou na tom s obhajobou svého smyslu digitální knihovny. Dále se autor z pohledu knihovníka zaobírá pozicí digitálních knihoven v informační společnosti.
3. MIKSA, Francis L.; DOTY, Philip W.
Intellectual Realities and the Digital Library. In Digital Libraries'94 : proceedings of the First Annual Conference on the Theory and Practice of Digital Libraries, June 19-21, 1994 [online]. College Station : University of Texas, 1994 [cit. 2004-05-20].
URL: http://www.csdl.tamu.edu/DL94/paper/miksa.html
    Autoři konferenčního příspěvku se ptají, proč by se měla digitální knihovna nazývat zrovna knihovnou. Rozebírají tři hlavní aspekty tradiční knihovny ("lokální sbírka informačních zdrojů") a to, jak se vztahují ke knihovně digitální. Obhajují názor, že digitální knihovny mají s tradičními jen málo společného, a tak nevěří, že se termín digitální knihovny udrží, stejně jako se nevžil např. výraz "bezkoňský povoz" pro automobil.
4. SARACEVIC, Tefko; DALBELLO, Marija
A Survey of Digital Library Education [online]. In ASIST 2001 Annual Meeting Proceedings : information in a Networked World : harnessing the Flow, Vol. 38, s. 209-223. Silver Spring : American Society for Information Science and Technology, c2001 [cit. 2002-06-08].
URL: http://www.scils.rutgers.edu/~tefko/ProcASIST2001.doc
    Autoři předkládají zprávu z výzkumu vzdělávání v oblasti digitálních knihoven. Výzkum byl prováděn na několika desítkách univerzit v USA i na několika zahraničních, kde analyzují kurzy, jejichž předmětem jsou digitální knihovny. Zaměřují se především na obsahovou strukturu učiva a na metody výuky. Poukazují na velký rozdíl mezi obsahem výuky na katedrách či fakultách zaměřených na informační vědu a knihovnictví a na školách zaměřených na počítačovou vědu.
5. SCHWARZ, Candy
LIS 462 - Digital Library Definitions [online]. 1999 [cit. 2004-05-18].
URL: http://web.simmons.edu/~schwartz/462-defs.html
    Pracovní stránka studentů bostonské Graduate School of Library and Information Science, kteří v rámci kurzu Digitální knihovny (zimní semestr 1999, vedoucí Candy Schwartz) vypracovali seznam 65 různých definic digitálních knihoven i s odkazy na příslušné zdroje, z nichž vybrali pět nejlepších, které na stránce představují.

Zpět do Digitální knihovny


© Lucie Šmídová, 2004
*** Ikona znamená nový záznam oproti původnímu zdroji
Zpracováno: 2004-06-17