LUCIE ŠMÍDOVÁ
Informační studia a knihovnictví, IV. ročník


Zdravím všechny přívržence informačních studií a knihovnictví zvláště pak studenty oboru, který nese toto označení. Tato stránka vznikla pro potřeby předmětu Dokumentografické informační systémy, a když už tu jednou je, rozhodla jsem se ji trošku rozvinout ku prospěchu všehomíra ... takové ambice si tedy nedělám, pokusím se tu pouze vystavit některé svoje práce, v potu tváře vyrobené během vysokoškolského studia (i před ním:-)).

1. ročník - 2001/2002

Základy informační vědy:

Textová a obsahová analýza:

2. ročník - 2002/2003

Dějiny filozofie:

Základy teorie selekčních jazyků:

Dokumentografické informační systémy:

Knihovnické systémy:

Sociální psychologie:

Projektování informačních systémů:

3. ročník - 2003/2004

Informační politika:

Na téma orwellismu (výběrový seminář):

Rešeršní činnost II.:

Různé